Menu

Prospecto DEXMEDETOMIDINA ALTAN 4 MICROGRAMOS/ML SOLUCION PARA PERFUSION

Laboratorio Altan Pharmaceuticals Sa

Prescipción: Uso Hospitalario

Administración: VÍA INTRAVENOSA

Principio activo:

Ficha completa: Ver